Searching Books & More : "Botany"

Polish X
19 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

Atlas flory polskiej i ziem ościennych

Published: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1954-<1993 >
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce

Published: Kraków : Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Naturalne krajobrazy roślinne : [Poland]

Published: [S.l. : s.n., 1966?]
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Mapa zbiorowisk roślinnych północnej części Puszczy Niepołomickiej = Vegetation map of the northern part of the Niepołomice Forest

Published: Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1977
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej = Potential natural vegetation of the Warsaw Basin

Published: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Potencjalna roślinność naturalna pojezierza Mazurskiego (część środkowa) = Potential natural vegetation of the Masurian Lakeland (central part)

Published: Białowieża : Zespół Kartografii Roślinności i Kształtowania Krajobrazu : Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, 1971
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Bielskiej = Potential natural vegetation of the Bielsk Plateau

Published: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Potencjalna roślinność naturalna wysoczyzny Siedleckiej = Potentiell natürliche Vegetation der Landschwelle von Siedlce

Published: [Warszawa] : Instytut Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Fitosocjologii i Ekologii Roślin : Instytut Botaniki Polskiej Akademia Nauk, Pracownia Kartografii Roślinności, 1980
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej

Published: Warszawa-Białowieża : Zakład Fitosocjologii Stosowanej UW, 1964?
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem = Forest associations of "Puszcza Bukowa" near Szczecin

Published: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Komisja Biologiczna, 1965
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Mapa zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego

Published: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Komisja Biologiczna, 1961
Format: Map
Retrieving Holdings Information