Searching Books & More : "Botany"

Swedish X
25 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

Botaniska notiser

Published: [Lund] : O. Nordstedt och A. Falck, -c1980
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Nordens flora

Published: Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1964
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Acta horti bergiani : Meddelanden från Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Trädgård Bergielund

Published: Stockholm : Bergianska Stiftelsen, 1891-[1966]
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Acta Horti Gotoburgensis

Published: Göteborg
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Svensk botanisk tidskrift

Published: Stockholm [etc.] Svenska botaniska föreningen [etc.] 1907-
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Atlas över växternas utbredning i Norden; fanerogamer och ormbunksväxter

Published: Stockholm, Generalstabens litografiska anstalt förlag, 1950
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Atlas över växternas utbredning i Norden; fanerogamer och ormbunksväxter

Published: [Stockholm, Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1971]
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Lövvegetationen i Mollösunds socken

Published: Uppsala, Almqvist & Wiksells, 1962
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Upplands vegetation och flora

Published: Uppsala, Almqvist & Wiksells, 1929
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Västergötlands flora Förteckning över kärlväxter

Published: Stockholm, Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd (dist.) 1967
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Vegetation auf den Schalenablagerungen in Bohuslän, Schweden

Published: Uppsala, 1971
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation

Published: Uppsala, Almqvist & Wiksells, 1958
Format: Print
Retrieving Holdings Information