Searching Books & More : "Phytogeography"

Falinski, Janusz Bogdan X
6 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

Potencjalna roślinność naturalna pojezierza Mazurskiego (część środkowa) = Potential natural vegetation of the Masurian Lakeland (central part)

Published: Białowieża : Zespół Kartografii Roślinności i Kształtowania Krajobrazu : Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, 1971
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Bielskiej = Potential natural vegetation of the Bielsk Plateau

Published: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej

Published: Warszawa-Białowieża : Zakład Fitosocjologii Stosowanej UW, 1964?
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu krajobrazowego dolina rzeki Wałszy

Published: Warszawa-Białowieża : Uniwersytet Warszawski, Zakład Fitosocjologii Stosowanej, 1965
Format: Map
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Antropogeniczna roślinność rzeczywista Polany Białowieskiej

Published: Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962
Format: Map
Retrieving Holdings Information