Searching Books & More : *

GV X Confucius Institute 126 McGuffey X Projected medium -- Monograph X Video Recording X
35 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

Chang quan Guo ji wu shu jing sai tao lu = Long-style boxing : international wushu competition routines

Published: Beijing : Ren min ti yu yin xiang chu ban she ; [Guangzhou] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si zong jing xiao, 2002
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Chen shi tai ji san shou yu qin na Chen-style taiji sparring and capture

Published: [S.l.] : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, [200-?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Dao shu Guo ji wu shu jing sai tao lu = Broadsword play : international wushu competition routines

Published: Beijing : Ren min ti yu yin xiang chu ban she ; [Guangzhou] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si zong jing xiao, 2002
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Gun shu : Guo ji wu shu jing sai tao lu Cudgel play : international wushu competition routines

Published: Beijing : Ren min ti yu yin xiang chu ban she ; [Guangzhou] : Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si zong jing xiao, 2002
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Guo ji wu shu jing sai tao lu Qiang shu International wushu competition routines. The spear play

Published: Beijing : Ren min ti yu yin xiang, 2002
Format: Video Recording, Laserdisc
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Huang Feihong nan quan Feihong hu shou shuang dao Huang Feihong nan quan. Feihong double armguard broadsword

Published: [S.l.] : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, [200-?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Huang Feihong nan quan Feihong quan er lu Huang Feihong nan quan. Routine II of Feihong quan

Published: [S.l.] : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, [200-?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Huang Feihong nan quan Feihong quan yi lu Huang Feihong nan quan. Routine I of Feihong quan

Published: [S.l.] : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, [200-?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Huang Feihong nan quan Fo jia luo han quan Huang Feihong nan quan. Buddhist arhat boxing

Published: [S.l.] : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, [200-?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Huang Feihong nan quan Jing long bao jian yang sheng fa 38 shi Huang Feihong nan quan. Thirty-eight forms of Jinglong life-enhancing method

Published: [S.l.] : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, [200-?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Huang Feihong nan quan Yong chun quan

Published: [S.l.] : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, [200-?]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Jian hua er shi si shi tai ji quan Simplified 24-form taijiquan

Published: [Beijing] : Wai wen chu ban she, 2002
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Qian shou guan yin

Published: 880-03 [Beijing] : Zhongguo guo ji dian shi zong gong si, [2003]
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Taijiquan fang zhi bai bing xi lie = Series of Taijiquan for preventing diseases Gu ding zhu he dong zuo = The regular combination of movements

Published: Zhongguo : Ren min ti yu yin xiang chu ban she, 2003
Format: Video Recording, DVD
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Wudang jing jian tai ji quan

Published: Beijing : Ren min ti yu, p2003
Format: Video Recording, Laserdisc
Retrieving Holdings Information