Searching Books & More : *

PS X Dutch X
44 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

1785. Verkoop van de onderstaande onbebouwde loten lande in de patent van Kayadarosseras, in de county van Albany, New York, viz ..

Published: Philadelphia: : gedrukt by F. Bailey, aan de zuidy van Market-Straat, het huis 6de oostzy van de 4de Straat., [1785]
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Aan den Eerwaarden Do. Johannes Leydt, Predikant in N. Brunswyk, &c

Published: Te Philadelphia, : Gedrukt by Hendrik Miller, in de Twede Straat., MDCCLXIII. [1763]
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Aanspraaak van de Vergadering der Gevolmagtigde van den Staat van New-York aan hare principalen

Published: Fish-Kill [N.Y.]: : Gedruckt by Samuel Loudon., M.DCC.LXXVII. [1777]
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Arithmetica of Cyffer-konst volgens de munten maten en gewigten, te Nieu-York, gebruykelyk als mede een kort ontwerp van de algebra,

Published: Neu-York, : Gedruckt voor Jacob Goelet, by de Oude-Slip, by J. Peter Zenger,, MDCCXXX. [1730]
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Artykelen, die geaccordeerd zyn by de Foedderale Conventie der Vereenigde Staaten van Noord Amerika; zyn Excellentie, George Washington, Esq. president

Published: [Albany] : Gedrucht voor de Foederale Committie by Johannis Babcock en Co. No. 47, Staat-Straat, Albany., [1787]
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

De aanbiddelyke wegen Gods in zyne souveraine bestieringe, besonder over de machten deser weereld verklaart en toegepast in drie predicatien,

Published: Te Nieuw-York, : Gedrukt by J. Pieter Zenger,, MDCCXXVI. [1726]
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

De Americaanse Almanak, voor het Jaar na Christi geboorte 1765 ... Volgens Kunst uytgerekent, en gepast Voor, de Provintie van Niew-York, Dog kan zonder merkelyk verschil voor de naburige Provintien dienin.

Published: Nieuw-York: : Gedruckt et te koop by J. Parker, en J. Holt, in de Nieuwe Druckery, by te Exchange., [1764]
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

De Constitutie, eenpariglyk geaccordeerd by de Algemeene Conventie, gehouden in de Stad von Philadelphia, in 't jaar 1787: en gesubmitteerd aan het volk der Vereenigde Staaten van Noord-Amerika: zynde van ses derselver staaten alreede geadopteerd, namentlyk, Massachusetts, Connecticut, Nieuw-Jersey, Pennsylvania, Delaware en Georgia.

Published: [Albany] : Gedrukt by order van de Federal Committee, in de stad van Albany, door Charles R. Webster in zyne vrye boek-drukkery, no. 36, Staat-Straat, na by de Engelsche Kerke, in dezelvde stad,, 1788
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

De groote gelukzaligheid van Godts volk in dit leven vertoont uyt I. Pet. i, 3.

Published: Niew-York: : Gedruckt en te koop by J. Parker en W. Weyman, in de Niewe Druckery in de Bever-Straat,, 1758
Format: Electronic Resource, Remote
Retrieving Holdings Information