Searching Books & More : *

T X Russian X Government policy X
11 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

Geodezicheskie raboty v stroitelʹstve: SNiP 3.01.03-84

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2002, c2001
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Kamennye i armokamennye knowstrukt͡sii : SNiP II-22-81

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2002
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Opredelenie raschetnykh gidrologicheskikh kharakteristik : SNiP 2.01.14-83

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2002, c1998
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Potent͡sial rossiĭskikh i͡adernykh t͡sentrov i MNTT͡S v tritievykh tekhnologii͡akh : sbornik dokladov mezhdunarodnogo seminara (g. Sarov, 17-21 mai͡a 1999 g.)

Published: Sarov : VNIIĖF, Rossiĭskiĭ federalʹnyĭ i͡adernyĭ t͡sentr, 2000
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Svetovai͡a maskirovka naselennykh punktov i obʺektov narodnogo khozi͡aĭstva : SNiP 2.01.53-84

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2001, c1998
Format: Print
Retrieving Holdings Information