Searching Books & More : *

T X Russian X Standards X
13 results found in Books & More
RSS
Cover images provided by Open Library

Geodezicheskie raboty v stroitelʹstve: SNiP 3.01.03-84

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2002, c2001
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Kamennye i armokamennye knowstrukt͡sii : SNiP II-22-81

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2002
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Mosty i truby : SNiP 2.05.03-84*

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2002, c1996
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Okhrana prirody : atmosfera

Published: Moskva : IPK Izd-vo standartov, 2000
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Okhrana prirody : gidrosfera

Published: Moskva : IPK Izd-vo standartov, 2000
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Opredelenie raschetnykh gidrologicheskikh kharakteristik : SNiP 2.01.14-83

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2002, c1998
Format: Print
Retrieving Holdings Information
Cover images provided by Open Library

Svetovai͡a maskirovka naselennykh punktov i obʺektov narodnogo khozi͡aĭstva : SNiP 2.01.53-84

Published: Moskva : Gosstroĭ Rossii, GUP T͡SPP 2001, c1998
Format: Print
Retrieving Holdings Information